கார்த்திகை 02, 2049 / நவ.18,2018

மாலை 3.30

ஏ6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர்,

சென்னை 600 017

குவிகம் இல்லம், புத்தகப் பரிமாற்றம்