புரட்டாசி 31, 2052 / 17.11.2021

மாலை 6.30

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:

 kuvikam123   

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

 

குவிகம்  இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு

க.சுப்பிரமணியத்தின் வேரும் விழுதும் புதினம்

இராய செல்லப்பா

இரமேசு கல்யாண்

சதுர்புசன்

க.சுப்பிரமணியன்