ஆடி 12, 2050 / ஞாயிறு / 28.07.2019 / பிற்பகல் 2.00

திரு கிருட்டிணமகால் திருமண மண்டபம், கூடுவாஞ்சேரி
திருவள்ளுவர் இலக்கியப் பேரவை
கூடுவாஞ்சேரி
இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு


சிறப்புரை
வாழ்த்துரை
பரிசளிப்பு