ஐப்பசி 14, 2052 / ஞாயிறு

31.10.2021 மாலை 6.30

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு   

 

கெள.செ.()லோகநாதன்

வெற்றிமேல் வெற்றி

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
                                             

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:

 kuvikam123   

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.