வைகாசி 12, 2047 / மே 25, 2016 மாலை 6.00
பெரியார்திடல், சென்னை 600 007

 கொடைக்கானல் காந்தி எழுதிய

சிவகங்கை இராமச்சந்தினார்  நூலின் சீர்பதிப்பு வெளியீடு

இதழாளர் பொறி.க.நகைமுகன் படத்திறப்பு

முன்னிலை  : முனைவர் நாகநாதன்
தலைமை :   இரா.கற்பூரசுந்தரபாண்டியன் இ.ஆ.ப.(ப.நி.)

வெளியீட்டுரை: ஆசிரியர்  கி.வீரமணி

முதல்நூல் பெறுநர் : நீதிபதி  பொன்.பாசுகர்
நூலாசிரியர் உரை :கொடைக்கானல் காந்தி

படத்திறப்பு : திரு ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன்
சிறப்புரை :  திரு திருநாவுக்கரசர்

ஆய்வுரை: பலர்

அழை- இராமச்சந்திரனார் நூல்வெளியீடு01அழை- இராமச்சந்திரனார் நூல்வெளியீடு02அழை- இராமச்சந்திரனார் நூல்வெளியீடு03அழை- இராமச்சந்திரனார் நூல்வெளியீடு04பொறி.பன்னீர் இராமச்சந்தி்ரன்
வழ.இரா.நீதிச்செல்வன்