செந்தமிழ்ச் செருக்கள வேந்தர்

சி. இலக்குவனார் நினைவேந்தல்

ஆவணி 18, 2052 /  03.09.2021 

மாலை 6.30 மணி முதல்

சிறப்புரையாளர் – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தளம் – சொற்கழகம் (Clubhouse) – தமிழர் மண்
இணைப்பு – https://www.clubhouse.com/join/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%A3/QHgk5CmL/m221ovz4

 

#தமிழர்மண்

சொற்கழகம் (Clubhouse) திறன்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்ய இணைப்பு: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clubhouse.app

பதிவிறக்கம் செய்து, பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியின் இணைப்பைச் சொடுக்கினால் அரங்கிற்குள் நுழையலாம்.

கார்த்திகைச் செல்வன், தமிழர் மண்