பெரியார் ஈ.வெ. இரா. –  நாகம்மை

இந்திய அயலக மொழிகள் பண்பாட்டு நிறுவனம்
சுயமரியாதை வாழ்வியல் சான்றிதழ்ப் பயிற்சி
சனி, ஞாயிறு தோறும்ஆடி 16 / ஆகத்து 1 முதல் தொடக்கம்
விண்ணப்ப இறுதி நாள்  ஆனி 25, 2045 /  10.07.2015

azhai_periyarpayirchi