திராவிடர் ஒன்றியச் சமத்துவக் கழகம்

இணையவழிக் கருத்தரங்கம் 37

தை 12, 2053 / செவ்வாய் / 25.01.2022 /

மாலை 6.30

குறி எண் : 894 6054 6548

கடவு எண் : 202020

வலையொளி நேரலை : Dhiravidam 1944

தலைமை:  தகடூர் சம்பத்து

சிறப்புரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

“தமிழனின் மொழிப்போர் எதற்காக?”

தொடர்பு : 8939 59 4500