தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

ஆளுமையர் 1 இணைய அரங்கம்

நாள்: வைகாசி 08 , 2053 ஞாயிறு  22.05.2022 காலை 10.00

ஆளுமையர் உரை:  

திரு தி.கோ.சீ.இளங்கோவன்,

மாநிலங்களவை உறுப்பினர்

சிறப்புரை: மக்கள் மன்றங்களும் நானும்

 கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094

கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)  

வரவேற்புரை: கவிஞர் தமிழ்க்காதலன்

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

நன்றியுரை:  தமிழாசிரியை திருவாட்டி உரூபி