தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

 ஆளுமையர் உரை 7,8 & 9 : இணைய அரங்கம்

ஆனி 19, 2053 ஞாயிறு , சூலை 03, 2022, காலை 10.00

“இயக்கமும் நானும்”

முனைவர் இல.அம்பலவாணன்

நிறுவன இயக்குநர், மக்கள்  மேம்பாட்டு வினையகம்

தலைமையிடம் : திருச்சிராப்பள்ளி

பேராசிரியர் முனைவர் .மணிமேகலை

இயக்குநர், மகளிரியல் துறைத் தலைவர்

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

தோழர் ப. பரிமளா

தலைவர், தகவல் தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் மன்றம்

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)                             

வரவேற்புரை: தமிழாசிரியை உரூபி                        

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  திரு.ப.சிவக்குமார்