தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

ஆளுமையர் உரை 13, 14 & 15: இணைய அரங்கம்

ஆடி 22, 2053 ஞாயிறு , 07.08.2022, காலை 10.00

“தமிழும் நானும்”

உரையாளர்கள்:

கலைமாமணி குத்தாலம் மு.செல்வம்

பரதக் கலாலயப் பள்ளி

திருபுவனம் ஆத்துமநாதன்

இசைக்கடல் பண்பாட்டு அறக்கட்டளை

கலைச்சுடர் மணி சசிரேகா

கனகசபை பரதநாட்டியப் பள்ளி

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)                             

வரவேற்புரை: தமிழாசிரியை (உ)ரூபி

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  எழுத்தாளர் இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்