தை 21, 2051 வெள்ளிக்கிழமை 04.02.2020  முற்பகல் 11.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகம், மதுரை

கூடலுரை: தமிழ்த்துளிப்பாக்கள் – முனைவர் மு.செந்தில்குமார்