அம்பேத்கார், பெரியார் 

கலப்புத்திருமணம் செய்தோர் நலச் சங்கம்

zahai_saathimatham_ozhiya