மாசி 09, 2050 வியாழக்கிழமை 21.02.2019
பிற்பகல் 3.00 முதல் இரவு 7.00 மணி வரை

உலகத்தாய்மொழி நாளில்
உலகத்தமிழ்க்கழகம் நடத்தும்
தமிழ் உரிமை முழக்கப் போராட்டம்

தொடக்கவுரை: பழ.நெடுமாறன்