ஆவணி 23, 2050 திங்கட்கிழமை 09.09.2019

மாலை 6.00 மணி

அன்பகம் அண்ணா மன்றம், தேனாம்பேட்டை

பேராசிரியர் மு.பி.பா.வின்

‘திராவிடம் வளர்த்த தமிழ்’  நூல் வெளியீட்டு விழா