ஆவணி 24, 2048 – சனிக்கிழமை –    09-09-2017

மாலை 5.30 மணி 

வினோபா அரங்கம், தக்கர்பாபா வித்யாலயம்

திரு பெ.சு.மணியின்
நான் மறவேனே’
 நூல் வெளியீடு 

அனைவரும்  வருக!