ஆனி 26,2047/ சூலை 10, 2016

காலை 10.00 மணிமுதல் மாலை 6.00 மணிவரை

குமரி மாவட்டம்

பனம்பாரனார்
நிலம்தரு திருவில் பாண்டியன்
அதங்கோட்டாசான்

ஆகியோர் திருவுருவப்படத்திறப்பு

கருத்தரங்கம்
கவியரங்கம்

அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச்சங்கப்பேரவை