பங்குனி 19, 2047 /ஏப்பிரல் 01, 2016  பிற்பகல் 3.00

தமிழ்த்துறை

 

விண்கலங்கள் ஆய்வறிஞர் முனைவர் நா.கணேசன்:

சங்கக்காலக்கலைகளில் மழுவாள் நெடியோன்

தலைமை : முனைவர் அ.பாலு

அழை- பொழிவு-நா.கணேசன் : azhai_che.pa._pozhivu_naaganesan