தமிழ் முதுகலை – உயராய்வுத் துறை

எத்திராசு மகளிர் கல்லூரி, சென்னை

கார்த்திகை 10 & 11, 2045 –  நவம்பர் 26  & 27 2014

 

54azhai_Ethiraj_Conference_InvitationPage1 54azhai_Ethiraj_Conference_InvitationPage2 54azhai_Ethiraj_Conference_InvitationPage3 54azhai_Ethiraj_Conference_InvitationPage4 54azhai_Ethiraj_Conference_book1cover 54azhai_Ethiraj_Conference_book2cover