ஆடி 04, 2051 / 19.07.2020 

ஞாயிறு காலை 10:30 மணி முதல் 11:30 மணி வரை. 

இணையவழி நூலரங்கம்: அணுக்கி/ Zoom வழி 

பாவேந்தர்  பாரதிதாசன் இலக்கியம்-தொடர்-3

இலக்கியப் படைப்பு: பாண்டியன் பரிசு

இலக்கிய ஆய்வுரை: 

தன்மதிப்புச் சுடர்

திரு சு.குமணராசன்

(தலைவர், இலெமுரியா அறக்கட்டளை, மும்பை) 

இணைவீர் அணுக்கிக் கூட்டத்தில்:

https://us04web.zoom.us/j/72022317522?pwd=VFF3ckZwMTdQb1pMMktNSlJKRUtWZz09

கூ.அ.எண் : 720 2231 7522

கடவுச்சொல் : 111222

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு:

கருநாடகத் தமிழ்ப் பத்திரிகையாளர் சங்கம்,
கருநாடகத் தமிழ்ப் பள்ளி – கல்லூரி ஆசிரியர் சங்கம்