பிரதிலிபி – அகம் இணைந்து நடத்தும்

“தமிழ் மொழியில் தொழில்நுட்பம்” குறித்தான

கருத்தரங்கு

‘ஞயம்பட வரை’ போட்டியின்

பரிசளிப்பு விழா

பங்குனி 27, 2047 /  ஏப்பிரல் 9, 2016,

மாலை 5.30 முதல் 8 மணி வரை

 புத்தகம் கண்டுபிடிப்பு அரண்மனை 

(டிசுகவரி புக் பேலசு)  , சென்னை

 

அழை-பிரதிலிபி,அகம் : azhai_prathilibi