வைகாசி 02, 2052 / மே 16, 2021

மாலை 6.30

 

இலக்கிய அமுதம், குவிகம் இணைந்து வழங்கும்

மகா வித்துவான் திரிசிரபரம் மீனாட்சிசுந்தரம்(பிள்ளை)

சிறப்புரை : திரு பால சீனிவாசன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931

கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123  

பயன்படுத்தலாம் அல்லது

+https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09
இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .