தோழமை கொண்டோருக்கு,

“ மக்கள் கலைஞர்” கே.ஏ. குணசேகரன் நூல்வெளியீட்டு நிகழ்வு

சென்னையில் கவிக்கோ மன்றத்தில்

மார்கழி 16, 2047 / 31-12-2016 அன்று நடைபெற உள்ளது.

 

 நட்புடன்

பா.செயப்பிரகாசம்