ஆவணி 09, 2049 சனி  25.08.2018

முற்பகல் 10.00 மணி முதல் நண்பகல் 1.00 மணி வரை

 

மத்தியப் பதின்நிலைப்பள்ளி வளாகம்,

தென்றல்நகர் மேற்கு, திருமுல்லைவாயில்

மாபெரும் மருத்துவ முகாம்

8 ஆம் வகுதி மகளிர் குழுக்கள்

மாஃபா அறக்கட்டளை

சவீதா மருத்துவமனை