மும்மொழித்திணிப்பு எதிர்ப்பு

இணைய உரையரங்கம்

மாசி 07, 2054 / 19.02.2023 காலை 10.00

கூட்ட எண் Meeting ID: 864 136 8094 

கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு  https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை:  கவிஞர் தமிழ்க்காதலன்

தலைமை:  இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

எதிர்ப்புரைகள்:

முனைவர் நா.இளங்கோ

முனைவர் வெற்றிச் செழியன்

தோழர் தமிழ்க்கதிர்

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை: திருவாட்டி புனிதா சிவக்குமார்

தமிழ்க்காப்புக் கழகம்

தமிழ்நாடுபுதுச்சேரி தமிழ் அமைப்புகள்