கார்த்திகை 11, 2051 / வியாழன் / நவம்பர் 26, 2020

மாலை 6.00

மேதகு பிரபாகரன் 66 ஆவது பிறந்தநாள் விழா

அணுக்கிக் கூட்டத்தில் இணைய / Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82245816886?pwd=OUtJZHRsOGV4Nm0xQlZUVnJiOUtlUT09

 

கூட்ட எண் /Meeting ID: 822 4581 6886

கடவுக் குறி / Passcode: NA16f1

அழைக்கும் நெறியாளர் தமிழ் இராசேந்திரன்