ஒய்.எம்.சி.ஏ.பட்டிமன்றம், சென்னை

மொழி உரிமைப்போரில்

பேராசிரியர் இலக்குவனார் பங்களிப்பு

தை 13, 2046 / சனவரி 27, 2015 செவ்வாய் மாலை 6.00 மணி

தலைமை : பேரா.ப.அர.அரங்கசாமி
நினைவுரை : முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்

 

YMCA Mozhi urimai poril perasiriyar Ilakkuvanar pangu 2015