திருவள்ளுவர் வாழ்வியல் மன்றத்தின்

வாழ்வியல் பயிற்சி

தொடர்பொழிவு

ஆனி – மார்கழி, 2045

 

25 தலைப்புகளில் துறைசார் அறிஞர்களின் சொற்பொழிவு, கலந்துரையாடல் இணைந்த கருத்தரங்காக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் நடைபெறும்.

15 அகவைக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.

பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்பி வைத்துத் துணை நில்லுங்கள்.

தொடக்க விழா:

ஆனி 22, 2045 – 06.07.2014 ஞாயிறு பிற்பகல் 3 மணி முதல் 5:30 மணி வரை.

தொடர்பொழிவு:
நாட்கள் : 13.07.2014 முதல் 28.12.2014 வரை அனைத்து ஞாயிற்றுக் கிழமைகளும்..

நேரம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 5:30 மணி வ்ரை
இடம் : திருவள்ளுவர் வாழ்வியல் மன்றம், நீலாங்கரை, சென்னை – 115
ஒருங்கிணைப்பு : பாவலர் செவ்வியன்
பேச : 9962461632, 044-24490311

thiruvalluvarvaazhviyalmandram+6thjuly01 thiruvalluvarvaazhviyalmandram+6thjuly02 thiruvalluvarvaazhviyalmandram+6thjuly03 thiruvalluvarvaazhviyalmandram+6thjuly04