மார்கழி 05, 2050 சனி 21.12.2019 மாலை 6.00

சிரீராம் குழும அலுவலகம்

ஆறாவது தளம் , மூகாம்பிகை வளாகம்,                                சி.பி. இராமசாமி தெருவில் உள்ள பாலம் கீழே,   மயிலாப்பூர்      சென்னை 600 004

எழுத்தாளர் தேவனின் பார்வையில் மதராசு

சிறப்புரை:  நாடக ஆசிரியர், படைப்பாளர் இரகுநாதன்

அன்புடன் அழகிய சிங்கர், 9444113205