ஆடி 10, 2049 (வியாழக்கிழமை) 26.07.2018 

மாலை 5.45 மணி

கிளை நூலகம்,

7,  இராகவன் குடியிருப்பு 3ஆவது தெரு,                       

சாபர்கான் பேட்டை, சென்னை  

விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு 40

தலைப்பு:     கல்கி இதழில் வளர்ந்த எழுத்தாளர்கள்

சிறப்புரை : ஆர். வெங்கடேசு

(இதழாளர், கவிஞர், சிறுகதை ஆசிரியர், புதின ஆசிரியர், கட்டுரையாளர்)

அன்புடன்
நண்பர்கள் வட்டம் 

தொடர்புக்கு :

அழகியசிங்கர் – தொலைபேசி எண் : 9444113205