கார்த்திகை 29, 2049, திசம்பர் 15, 2018

மாலை 6.00

சிரீராம் குழும அலுவலகம் 

மூகாம்பிகை வளாகம்

(4, பெண்கள் தேசிகர் தெருஆறாவது தளம்

மயிலாப்பூர் சென்னை 600 004
(
சி பி.இராமசாமி தெருவில் உள்ள பாலம் கீழே)

விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு 45

 

தலைப்பு:   எழுத்தாளர் சுசாதாவும் நானும்

 சிறப்புரை:  எழுத்தாளர், நாடக அமைப்பாளர் இரகுநாதன்

அன்புடன்
அழகியசிங்கர்
9444113205

அரங்கம் அடைய