புரட்டாசி 27, 2049 சனிக்கிழமை 

அட்டோபர் 13, 2018 மாலை 6.00- 7.30

விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு 43 

சிரீராம் குழும அலுவலகம்
மூகாம்பிகை வளாகம் (4 பெண்கள் தேசிகர் தெரு) ஆறாவது தளம்
மயிலாப்பூர் சென்னை 600 004 
(சி பி.இராமசாமி தெருவில் உள்ள பாலம் கீழே)

‘மறுதுறை மூட்டம்’ – FOG ON THE SHORE

சிறப்புரை:  நாகார்சுனன் (அமைப்பியல்வாதத் திறனாய்வாளர்)

அன்புடன்
அழகியசிங்கர்
9444113205

 

அரங்கம் அடைய