திருச்சிராப்பள்ளிச் செம்மொழி மன்றம்

அனைத்து இந்தியப் புத்தக ஆவணம், புதுச்சேரி

133 மணிநேரக் குறளரங்கம், 4ஆம் நாள் நிகழ்வு

தலைமை: பேரா.வெ.அரங்கராசன்

சிறப்புரை: திரு இலக்குவனார் திருவள்ளுவர்

உரையாளர்கள் அழைப்பிதழில் உள்ளவாறு

அன்புடன்

முனைவர் இளைய ஒளவை தாமரை