16–ஆவது தமிழிணைய மாநாடு- காலக்கெடு நீட்டிப்பு

சிறந்த கட்டுரைகள் படைக்கும் மாணவர்களுக்கோ

இளம் ஆய்வாளர்களுக்கோ பயணப்படியாக

  கனடிய வெள்ளி 500 என நால்வருக்கு

சிறப்பு உதவித்தொகைகள் வழங்கப்படும்.

ஆய்வரங்கக் குழுவின் முடிவே இறுதியானது. 

இது தவிர சிறந்த கட்டுரைகளுக்கெனப் பல பரிசுகள் உள்ளன