ஆடி 24-26, 2050 – 9-10,08,2019

ஏ.வி.எம்.இராசேசுவரி திருமண மண்டபம்

இராதாகிருட்டிணன் சாலை, மயிலாப்பூர்

சென்னை 600004

கம்பன் கழகம், சென்னை