பெருந்தகையீர் வணக்கம்.

*தமிழ்வழியே கல்வி!
*தமிழ்வழிப் படித்தோர்க்கே வேலை!
*தமிழ்நாட்டிற்க்கே கல்வி உரிமை!
எனும்முழக்கங்களோடு தமிழ்நாட்டுக் கல்வி இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது,

தோழமைகள்அனைவரும் கட்சி இயக்க வேறுபாடின்றி அனைவரும் ஒருங்கிணைவோம், தமிழ்நாட்டிற்க்கான கல்வியை உருவாக்கும், கல்விக்காக ஒரு மக்கள் இயக்கத்தைஉருவாக்குவோம்.
நன்றி

தொடர்புக்கு:

தோழர் பொழிலன்:8608068002
தோழர் திருமலை தமிழரசன்:9962101000

ari_ulakathaaymozhinaal_pozhilan01

ari_ulakathaaymozhinaal_pozhilan02