தலைப்பு-தலைநகர்த்தமிழ்ச்சங்கம் ; thalaippu_thalainakar_thamizhchangam

தலைநகர்த் தமிழ்ச்சங்கம்

பெரியபுராணத் தொடர்சொற்பொழிவு – 18

ஆனாய நாயனார்

ஐப்பசி 28, 2047 / நவம்பர் 13, 2016 மாலை 4.30

 

தலைமை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

பொழிவாளர்:  பேரா.முகிலை இராசபாண்டியன்

Jpeg

முகிலை இராசபாண்டியன் ; mukilai_rasapandiyan