வைகாசி 16-18, 2046 / மே30-சூன் 01, 2015

inaiyamaanaadu_singai2015_01inaiyamaanaadu_singai2015_02

நிகழ்ச்சி நிரலில் ஒரு பகுதி

(முழுமையாக வெளியிடும் வகையில் நிகழ்நிரல் இல்லை.

அழைப்பிதழும் வராததால் முழு விவரத்தையும் அளிக்க இயலவில்லை.)

 

inaiyamaanaadu_ partof programme