(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : சொற்கள் வழங்கியநூல்களும் ஆசிரியர்களும் ஆ – தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் சொல்லாக்கம்
சொற்கள் வழங்கிய
நூல்களும் ஆசிரியர்களும் ஆண்டுடன் 41-60

 1. சரீர வியவட்சத சாத்திரம் என்னும் 1906
  அங்க விபாக சுகரண வாதம் – டி.ஆர். மகாதேவ பண்டிதர்
 2. சிரீ பாகவத தசமசுகந்த கீர்த்தனை 1907
  • அனந்த பாரதி சுவாமிகள்
 3. வேதாந்த சூளாமணி மூலமும் உரையும் 1908
  • விரிவுரை : பிறைசை அருணாசல சுவாமிகள்
  • குறிப்புரை : கோ. வடிவேலு செட்டியார்
 4. நாட்டுப்பாட்டு (தேசியகீதம்) – – பரலி சு. நெல்லையப்பர் 1908
 5. மார்க்கண்டேய புராணம் வசன கள்வியமும்
  அரும்பத விளக்கமும் – உபகலாநிதி பெரும்புலவர் 1909
  தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்
 6. தருக்க கெளமுதியும் நியாய பதார்த்தம் பதினாறும் 1909
  • தஞ்சை மாநகரம் வெ. குப்புசாமிராசு
 7. மார்க்கண்டேய புராணம்
  வசனகாவியமும் அரும்பத விளக்கமும் 1909
  • தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் (பரிசோதித்தவர் :
   மேற்படியார் மகன் : வே. திருநாகேசுவர முதலியார்)
 8. அமிச சந்தேசம் (சித்திரபானு, பங்குனி)
  • கவித்தலம் துரைசாமி மூப்பனார்
 9. கொக்கோகம் – அதிவீர ராம பாண்டியன் 1910
  உரை கொற்றமங்கலம் இராமசாமிப் பிள்ளை
 10. தருக்ககெளமதி
  தஞ்சை மாநகரம் வெ.குப்புசாமிராசு
 11. வியாசப் பிரகாசிகை 1910
  பதிப்பாளர் : பி.எசு. அப்புசாமி ஐயர்
 12. நளவெண்பா மூலம் அகல 1910
  உரை : தமிழ்வாணர் மதுரகவி ம. மாணிக்கவாசகம்பிள்ளை
 13. இயலிசைப் புலவர் தாரதம்மியம் 1911
  மு. இரா. கந்தசாமிக் கவிராயர்
 14. விவேகானந்த விசயம் – மகேச குமார சர்மா 1912
 15. வியாசங்களும் உபந்நியாசங்களும் 1913
  சின்னையா செட்டியார், மகிபாலன்பட்டி
 16. மொழிநூல் – மாகறல் கார்த்திகேய முதலியார் 1913
 17. விட்ணு தல மஞ்சரி (2 பாகங்கள்) 1908– 1913
  மயிலை, கொ. பட்டாபிராம முதலியார்
 18. முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் 1914
  • உரை : காஞ்சி. மகாவித்துவான் இராமசாமி நாயுடு
 19. சதகத்திரட்டு 1914
 20. சந்தியாவந்தனம் – கோ. வெங்கிடாசல ஆச்சாரியார், திருச்சி 1908

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்