(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : சொற்கள் வழங்கியநூல்களும் ஆசிரியர்களும் – ஐ – தொடர்ச்சி)

181.       சிறுவர் தமிழிலக்கணம் 1945

– வே. வேங்கடராசுலு ரெட்டியார் 

182.       தமிழ் இசைக் கருவிகள் 1945

– பி. கோதண்டராமன்   

183.       பஞ்சாக்கர தேசிகர் அந்தாதி   1945

– வி. சிதம்பர இராமலிங்க பிள்ளை   

184.       சைவ சமய விளக்கம் – அ. சோமசுந்தர செட்டியார்   1946

185.       பெரியாழ்வார் பெண்கொடி    1947

– பண்டிதை எசு. கிருட்டிணவேணி அம்மையார் 

186.       சம்சார நெளகா அல்லது வாழ்க்கைப் படகு      1940

(பாட்டுப் புத்தகம், தமிழாக்கம் : பி. ஆர். பந்துலு

187.       மக்களின் கடமை – செம்மலை அண்ணலாரடிகள்     1948

188.       திராவிட நாடு (முதல் பாகம்)- அ. கு. பாலசுந்தரனார் 1949

189.       களஞ்சியம் – இரா. நெடுஞ்செழியன் 1949

190.       கவிஞன் உள்ளம் – ந. சுப்பு ரெட்டியார்    1949

191.       சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் – ஞா. தேவநாயனார்  1949

192.       தமிழ்ப் பெருமக்கள் – எசு. எசு. அருணகிரிநாதர்     1949

193.       மனித இயல்பு – திருத்தேவர் பழநியப்பக் கவுண்டர்   1949

195.       அறிவியல் கட்டுரைகள் – பேரா. பி. இராமநாதன்      1949

195.       கட்டுரை விளக்கம் – ஆர். கன்னியப்ப நாயகர்  

196.       இராசா. விக்கிரமா (திரைப் பாடல் புத்தகம்) 1950

– பாடலாசிரியர் : சிதம்பரம் ஏ. எம். நடராசகவி (சொல்லாக்கம்)   

197.       தமிழ் உள்ளம் சி. சுப்பிரமணியபிள்ளை   1950

198.       தமிழ்ப்பணி 1950

199.       நாளியல் விளக்கம் பஞ்சாங்கம்     1951

– சோ. அருணாசல தேசிகர்   

200.       குட்டிக் கட்டுரைகள் – வித்துவான் ந. சுப்பிரமணியன்   1951

(தொடரும்)