(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : சொற்கள் வழங்கியநூல்களும் ஆசிரியர்களும் – ஒ – தொடர்ச்சி)

201.       திருச்சிறு புலியூர் உலா 1951

குறிப்புரை : கி. இராமாநுசையங்கார்     

202.       மறைமலையடிகள் – புலவர் அரசு  1951

203.       கூட்டுறவு அல்லது ஐக்கிய வாழ்வு – அ. அருளம்பலம்      1952

204.       சீனத்துச் செம்மல் – புலிகேசி 1952

205.       பணம் – ரெ. சேசாசலம்     1953

206.       நான்கண்ட சப்பான் – சு. இராமசுவாமி நாயுடு  1953

207.       பழந்தமிழரும் முருகன், முக்கண்ணன் வணக்கமும்    1954

டாக்டர் தி. இரா. அண்ணாமலைப்பிள்ளை     

208.       தென்னிந்திய இசை உலகம் – எசு. மாணிக்கம் 1944

209.       புதுமைப்பித்தன் கட்டுரைகள்  1954

210.       தமிழில் தந்தி – அ. சிவலிங்கம்     1955

211.       சினிமா நட்சத்திரங்களின் இரகசியங்கள்    1955

⁠- சு. அ. இராமசாமிப் புலவர்

212.       தமிழ்ப் புலவர் வரிசை (12ஆம் புத்தகம்)   1955

– சு. அ. இராமசாமிப் புலவர்  

213.       பயிற்சித் தமிழ் – தென்புலோலியூர் மு. கணபதிப்பிள்ளை   1956

214.       எழிலன் கவிதைகள் – வலம்புரி எழிலன்  1957

215.       கட்டுரைப் பொழில் – அ. மு. சரவண முதலியார்     1958

(தொடரும்)