(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : சொற்கள் வழங்கிய
இதழ்களும் ஆசிரியர்களும் – க – தொடர்ச்சி
)

சொற்கள் வழங்கிய
இதழ்களும் ஆசிரியர்களும் 22- 42

 1. நச்சினார்க்கினியன் 1926
 2. குடியரசு 6. 5. 1928
 3. ஆனந்த விசய விகடன்
  ⁠ஆசிரியர் : விகடகவி பூதூர் வைத்தியநாதையர்
 4. குமுதம் (செய்தி ’சுரதா சுண்டல்’
 5. விநோதன் (மலர் 2, இதழ் 3) 1934
  கட்டுரை : ஆட்டமும் பாட்டும்
  கட்டுரையாளர் : இராவ்பகதூர் ப. சம்பந்தமுதலியார்
 6. சித்தன் (திங்கள் இதழ்) மாலை 1, மணி 6, 1935
  (குடியரசு கட்டுரையாளர் : எ. ஆளவந்தார் 1939
 7. செந்தமிழ் (யவனர் வரலாறு) கட்டுரை த. இராமநாதபிள்ளை 1940
 8. தமிழணங்கு – மலர் 1; இதழ் 9 1941
  ஆ. மா. சிவஞானம் – ஆம்பூர்
 9. சினிமா உலகம் 1941
  (செந்தமிழ் கட்டுரையாளர் : ச. சிரீவாசஐயங்கார்
 10. குண்டுசி – கட்டுரையாளர் : பாலபாரதி ச.து.சு. யோகியார் 1947
 11. இணக்கம்(மலர் 3, இதழ் – 9)
  1949
  • மொ. அ. துரை. அரங்கசாமி
 12. தம்பி (தமிழ்) – தில்லை. வில்லாளன் 1953
 13. திராவிடன் குரல் (பொங்கல்மலர்) கட்டுரையாளர் அ. வி. இராசன் 1956
 14. கலைவாணன் (மலர் 2 – இதழ் 21) 25. 9, 1961
 15. தமிழ்ப்பாவை 7. 11. 1967
 16. நவமணி 13. 7. 1970
 17. இளந்தமிழன் சனவரி – 1989
  • சிறப்பாசிரியர் தி.வ. மெய்கண்டன்
 18. முத்தமிழ் முரசு – மு. சுப. கருப்பையா 21. 12. 1992
 19. வாழ்வியல் (2ஆவது ஏடு, (16.9.1960) – பி.எம். வேங்கடாசலம்
 20. தேனமுதம் (மார்ச் 1972 அடை 2; துளி 13)
 21. தமிழர் நேசன்