(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்: 865-880 – தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்: 881-891

(சொல், மொழி மாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு.
கி.பி.1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட  மொழிமாற்றச் சொற்களைத் 

(தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்)தேடித் தந்துள்ளார்.

238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

881.பாதம்             –              கால்

882. அக்னி கார்யம்            –              எரி ஓம்பல்

883. கங்கண விஸர்ஜன்    –              காப்பு களைதல்

884. ஸ்தம்ப ப்ரதிஷ்டை  –              பந்தல் கால்

885. ச(ஸ)ந்யாசம்     –              துறவு

886. த்ரிபதார்த்தம்              –              முப்பொருள்

887. விவாக(ஹ) மகோ(ஹோ)த்ச(ஸ)வம்        –              திருமணம்

888. ஸ்திரீ             –              மாது

889. கனகாம்பரண்            –              பொன்நகை

நூல்        :               மோசூர் ஆலடிப் பிள்ளையார் புகழ்ப் பத்து – (1940)

                                மூலமும் உரையும்

நூலாசிரியர்         :               மோசூர் கந்தசாமி முதலியார், பி.ஏ., எம்.ஆர். ஏ.ஜெ.

                                பச்சையப்பன் கல்லூரி

890. Jury – மெய்விளம்பி

891. itinerant Judges – சுற்றிவரும் நீதிபதிகள்

நீதி பரிபாலனத்தில் இரண்டாம் என்றி இரண்டு முக்கியமான திட்டங்களைப் புகுத்தினார். 1. Jury எனப்படும் மெய்விளம்பிகளால் விசாரணை, 2. சுற்றிவரும் நீதிபதிகள். இவை அவரது பாட்டனாரான முதல் என்றியின் இரண்டு சீர்திருத்தங்களை அடிப்படைகளாகக் கொண்டவை.

நூல்        :               பிரிட்டன் வரலாறு (1066-1485) (1940) பக்கம் – 33

தமிழில் பெயர்ப்பு            :               ம. சண்முக சுந்தரம், எம்.ஏ.,எல்.டி.,

                                ⁠ (சென்னைப் பச்சையப்பன் கலாசாலைத்

தலைமையாசிரியர்)

(தொடரும்)
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்