தமிழ் இன்சியல் கட்டாயமா?

நடைமுறையில் சிக்கலோ சிக்கல்

– கணேசுசுமார்

 

அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச் செல்வன்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

கருத்துகள்

 

தமிழ் முதலெழுத்து + செவ்வி + குமுதம் செய்தியாளர் / ரிப்போர்ட்டர்+ 21.12.21 + பக்.9