பெயர்:
வேல்முருகன் சுப்பிரமணியன்

பணி:
கணித்துறை

தமிழுக்கு ஆற்றிவரும் தொண்டுகள்:
தமிழுக்கான கணித்தளமைப்பது.

தமிழுக்கு ஆற்ற எண்ணியுள்ள செயல்கள்:
https://www.facebook.com/groups/631787513634725/

முகவரி:
கலிஃபோர்னியா, அமெரிக்கா

மின்வரி: henavel@gmail.com

தமிழின் வாழ்வே தமிழர் வாழ்வு. எனவே, தமிழ் இறவாதிருக்க நாம் தமிழை மறவாதிருக்க வேண்டும் என உறுதி ஏற்கிறேன்.