தலைப்பு-பகைக்கூட்டம், புத்தனேரி ; thalaippu_thamizhaiazhikkum_pakaikuuttam_puthaneri

தமிழை அழிக்கும் பகைக் கூட்டம்

பொல்லாப் பகைக் கூட்டம்

                புகழ்பெற்ற செந்தமிழின்

செல்வத்தைக் கொள்ளையிடும்

                திட்டத்தால் ஏடுகளைக்

கடத்திமறைப்பார்கள்;

                கருத்தைச் சிதைப்பார்கள்

கடலில் எறிவார்கள்;

                கனலில் எரிப்பார்கள்

கவிஞர் புத்தனேரி இரா.சுப்பிரமணியம்:

தமிழில் நாட்டிய நாடகங்கள்:

தமிழகக் கலைச் செல்வங்கள் பக்கம்.205