தலைப்பு-எதிரும் புதிரும் : thalaippu_wintv_ethirumputhirum_thiru

 

விண் தொலைக்காட்சி ‘எதிரும் புதிரும்’ நிகழ்ச்சியில் வெள்ள அரசியல் குறித்த கலந்துரையாடலில்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

விண் தொலைக்காட்சியில்

ஒளிபரப்பாகும் ‘எதிரும் புதிரும்’

நிகழ்ச்சியில் கார்த்திகை 26, 2046 /

திசம்பர் 12, 2015 சனியன்று

இரவு 7.00 மணிக்கு

வெள்ள அரசியல் குறித்த கலந்துரையாடலில்

நான் பங்கேற்கிறேன்

மறு ஒளிபரப்பு

அன்று யாமம் 1.00 மணி.

http://wintvindia.com

இணையத் தளத்திலும் காணலாம்.

வாய்ப்புள்ளவர்கள் காண்க.

வெள்ளத்தில் மீண்டவர்கள் கருத்து வெள்ளத்தில் மூழ்கலாம்.

 

அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தமிழே விழி! தமிழா விழி!