அன்புடையீர்,

வணக்கம்.

முடிவுநாள்: சித்திரை 22, 2049 –  05.05.2018

 உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் கவிதை அரங்கேற்ற அழைப்பிதழ் 

 

வெளிநாட்டுப் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வசதியாக இதோ ஒரு மின்வரி:

gangadharan.kk2012@gmail.com  

நன்றி.

அன்புடன்,

தில்லை சிதம்பர(ப்பிள்ளை)

ஆசிரியர் மின்மினி

@mail: minmini.ch@gmail.com 

@mail: minmini.nz@gmail.com

@mail: au.minmini@gmail.com

பேசி : WWWPhone: +41 43 526 70 24 (மீள் அழைப்பு-Call Back)