ஆவணி 03, 2048 ஆகத்து 19, 2017 மாலை 6.00

விருட்சம் இலக்கியச்சந்திப்பு – 28

ஏ.கே.செட்டியாரும் நானும்

– கடற்கரை மந்தவிலாச அங்கதம்

சிரீராம் குழு அலுவலகம், மயிலாப்பூர், சென்னை 600004