உலகத்தமிழிணைய மாநாடு 2017, மலேசியா  

இணையவழி உரையாடல் காணுரைகள்

 

மலேசியாவின் இரண்டாம் பெரிய நகராமான பேராக்கில் உள்ள சுல்தான் இட்ரிசு கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் உலகத்தமிழிணையமாநாடு  ஆவணி 09-11, 2048 / ஆகத்து 25-27, 2017 ஆகிய மூன்றுநாள் நடைபெற உள்ளது.

இது குறித்துச் சென்னையில் ஆடி 21, 2048 ஞாயிறு  ஆக.06, 2017  அன்று மாலை நடைபெற்ற இணைய வழிஉரையாடல் பதிவுகள்.

 

 1. உரையாளர் மரு.மணவை மு.செம்மல் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488288084570609/

 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 1. நெறியாளர் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488290941236990/

 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 1. தலைவர் திரு தானேசு பாலகிருட்டிணன் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488296274569790/

 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 1. நெறியாளர் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488306661235418/

 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 1. பங்கேற்பாளர் உரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488323514567066/

 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 1. நெறியாளர் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488332501232834/

 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. புரவலர் கவியருவி மாம்பலம் சந்திர சேகர் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488341931231891/

 

தொழில் அதிபர் மாம்பலம் சந்திர சேகர் அவர்களின் வாழ்த்து

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. செயலர் சனார்த்தனன் வேலாயுதம் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488349607897790/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488353151230769/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. இணையத்தமிழ் ஆர்வலர் சென்னை படநிலைய வரதராசன் உரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488364671229617/

திரு. வரதராசன் , சென்னை பட நிலையம்

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. கட்டுரையாளர் முனைவர் தேவகி உரை       https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488377244561693/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 1. உரையாளர் மரு.மணவை மு.செம்மல் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488380117894739/

 

Dr. Semmal Briefs About the Upcoming World Tamil Internet Conference in Malaysia , 25 – 27 , August 2017.

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 

 1. மலேசியா தானியேல் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488403267892424/

 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. மரு.சேகர் கோபால் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488407737891977/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. வரவேற்புக்குழுத்தலைவர் நீலவேணி கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488413054558112/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. பேரூர் ஆதீன இளைய பட்டம் தவத்திரு முனைவர் மருதாசல அடிகளார் அவர்களின் வாழ்த்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488417444557673/  

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. பிணாங்கு மணிமாறன் கோவிந்தசாமி கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488427001223384/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

 1. தலைவர் திரு தானேசு பாலகிருட்டிணன் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488430914556326/ 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 1. நெறியாளர் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் கருத்துரை

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488437074555710/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

பிறர் கருத்துரைகள்

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488372871228797/ 

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488389867893764/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488421494557268/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017

 

https://www.facebook.com/DrSemmal/videos/1488422771223807/

Posted by Semmal Manavai Mustafa on Sunday, August 6, 2017